Duas

Dua al Ahad - (Dua de la alianza con Imam al Mahdi -P-)

     

Dua an-Nur - (Dua de la Luz)

       

Dua ium al zalaza - (Dua del Martes)

Dua ium al arbia - (Dua del Miércoles)

Dua ium al jamis - (Dua del Jueves)

Dua ium al yuma' - (Dua del Viernes)

Dua ium al sabt - (Dua del Sábado)

Dua ium al ahad - (Dua del Domingo)

Dua Kumail

Dua Sha'baniyah (Dua para el mes de Sha'ban)

 

Dua de Imam Zain ul 'Abidin para el mes de Sha'ban

 

Dua Tawassul

Dua Wahda (Dua de la Unión)

Dua Yaushan Kabir